ابزار وبمستر

شرکت نوآوران تجهیز استیل (گروه صنعتی پیام)- مسئولیت محدود

(دستگاه کف زن(گوشت و مرغ


دستگاه کف زن(گوشت-مرغ)-گروه صنعتی پیام-تجهیزات آشپزخانه صنعتی - تجهیزات آشپزخانه های صنعتی


جهت استفاده در اشپزخانه های صنعتی و رستورانها


بدنه از جنس پروفیل سنگین


وان از جنس استنلس استیل یک تکه پرسی)کششی(


پارو جهت همزدن و ریش کردن گوشت


اطلاعات روزانه سایت


ابزار پرش به بالا

ابزار وبمستر