ابزار وبمستر

شرکت نوآوران تجهیز استیل (گروه صنعتی پیام)- مسئولیت محدود

سکوی نگهداری برنج و حبوبات


سکوی نگهداری برنج و حبوبات-نگهداری برنج-برنج-قفسه نگهداری برنج-قفسه نگهداری حبوبات-حبوبات-گروه صنعتی پیام-تجهیزات آشپزخانه صنعتی -تجهیزات آشپزخانه های صنعتیجهت نگهداری برنج و مواد غذایی در سردخانه بالاتر از سطح زمین جهت جلوگیری از ورود موجودات موذی


پایه ها ساخته شده از پروفیل 40 *40 استنلس استیل 304 فابریک


اسکلت ساخته شده از پروفیل 30 * 30 استنلس استیل 304 فابریک


رویه ساخته شده از ورق استنلس استیل 304 فابریک که بوسیله نئوپان و پلهای مربوطه تقویت شده است.


ابعاد سفارشیاطلاعات روزانه سایت


ابزار پرش به بالا

ابزار وبمستر